Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Система управління якістю

Мета впровадження в організації системи управління якістю:
• удосконалити систему управління коледжем;
• довести якість освітніх послуг до рівня, який забезпечує виконання вимог стандарту ISO 9001, відомому у всьому світі;
• підтвердити здатність організації забезпечувати надання послуг, які відповідають вимогам замовника, законодавчим та регламентувальним вимогам;
• поліпшити імідж коледжу.

За вимогою стандарту ДСТУ ISO 9001 у коледжі призначений представник керівництва з якості - заступник начальника КЛК з авіаційної безпеки та адміністративної роботи. На нього незалежно від інших обов’язків покладена відповідальність і надані відповідні повноваження щодо:
• забезпечення встановлення, впровадження і підтримування у робочому стані процесів, необхідних для системи управління якістю;
• надання найвищому керівництву звітів про функціонування системи управління якістю та про потребу її поліпшення;
• забезпечення обізнаності про вимоги замовника в межах коледжу.