Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Наші новини

Отримання ліцензії на нові спеціальності

20 листопада 2018 року Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти за новими спеціальностями:

-   спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузь знань 07 «Управління та адміністрування»;

-   спеціальність 171 «Електроніка», галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації».

У 2019 році в коледжі буде проводитись набір на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за новими ліцензованими спеціальностями.