Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Наші новини

Акредитація спеціальності «Організація обслуговування на транспорті»

Відповідно до наказу МОН №009-А від 10.01.2018 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету розпочала роботу експертна комісія з чергової акредитації спеціальності 5.03060102 “Організація обслуговування на транспорті”, галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” у складі голови експертної комісії Володимир Ольги Михайлівни доцента кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємства Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидата економічних наук та члена експертної комісії Задорожного Віктора Миколайовича заступника директора з навчальної роботи Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка. Експерна комісія зустрілася з начальником льотного коледжу Головенським В.В., заступником начальника коледжу з навчальної роботи Шмельовим Ю.М., завідувачем відділення економічним спеціальностей та загальноосвітньої підготовки Кравченко Н.В., головою циклової комісії менеджменту організації транспорту Цимбалістової О.А., методистами, викладачами та студентами коледжу.

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ