Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Наші новини

Конференція колективу

7 листопада 2017 року Конференцією трудового колективу КЛК НАУ було прийнято Кодекс академічної доброчесності Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету. Вказаним документом закріплені основні права та обов’язки учасників освітнього процесу у сфері дотримання академічної культури, а також передбачена можливість звернення до Комісії з питань академічної доброчесності за захистом від академічних правопорушень або за консультаціями. 

Кодекс академічної доброчесності  наказ