Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Наші новини

І Всеукраїнська науково-практична конференція

27 квітня 2018 року на базі Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство». Урочисто відкрив конференцію начальник Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету почесний працівник авіаційного транспорту Головенський Володимир Васильович. З вітальним словом до учасників конференції звернулися заступник начальника коледжу з навчальної роботи, кандидат технічних наук Шмельов Ю.М. та доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки Аврунін О.Г. Глобальна мета подібних конференцій - сприяння ефективному розвитку українського суспільства, пошук напрямів, що відповідають потребам соціально-економічного розвитку країни, вирішення новопосталих проблем.

Серед учасників конференції були студенти, курсанти, аспіранти та молоді вчені із 12 провідних навчальних закладів України. Це Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Кременчуцький медичний коледж, Харківський національний університет радіоелектроніки, Криворізький національний університет, Вiнницький нацiональний технiчний університет, коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Чернігівський національний технологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Національний авіаційний університет.

 

На розгляд організаційного комітету було подано більше ніж 170 тез, що свідчить про авторитет Кременчуцького льотного коледжу та актуальність наукових питань, які планується розглядати. Тематика секцій була розроблена з урахуванням спеціальностей нашого навчального закладу, а також науково-технічних і суспільних проблем, з якими працюють науковці України та світу. За найкращі наукові розробки, доповіді курсанти, студенти були нагороджені почесними грамотами начальника Кременчуцького льотного коледжу НАУ Головенського В.В.