Доступ до публічної інформації

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 року про "Деякі питання розкриття інформації про діяльність вищих навчальних закладів" надаємо наступну інформацію:

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ

6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКУ РАДУ

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРАННЯ КУРСАНТАМИ (СТУДЕНТАМИ) ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ У КЛК НАУ

9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ КУРСАНТІВ (СТУДЕНТІВ) НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У КЛК НАУ

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ У КЛК НАУ

12. ЛІЦЕНЗІЯ Міносвіти і науки України та Сертифікати про акредитацію

13. КОШТОРИС на 2017 рік 

14. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ (форма № 2д, 2м) за 2018 рік

15. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ (форма № 4-1д, 4-1м) за 2018 рік

16. ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2018 рік

17. НАКАЗ про склад педагогічної ради

18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КОЛЕДЖУ

 

20. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР 

21. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

22. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку роботи викладача

23. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ для курсантів та студентів за контрактом на 01.09.2016 рік

24. ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА КЛК НАУ ЗА 2017р.