Отримання ліцензії на нові спеціальності

20 листопада 2018 року Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти за новими спеціальностями:

-   спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузь знань 07 «Управління та адміністрування»;

-   спеціальність 171 «Електроніка», галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації».

У 2019 році в коледжі буде проводитись набір на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за новими ліцензованими спеціальностями.