Акредитація спеціальності "Льотна експлуатація повітряних суден"

6 травня 2019 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету розпочала роботу експертна комісія МОНУ з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Льотна експлуатація повітряних суден» зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Експертна комісія, у складі голови експертної комісії КУЛІКА Анатолія Степановича, доктора технічних наук, професора, професора кафедри систем управління літальними апаратами Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та члена експертної комісії ТОЛСТОГО Сергія Анатолійовича, голови циклової комісії з виробництва авіаційних літальних апаратів Київського авіаційного технікуму, зустрілася з начальником льотного коледжу Головенським В.В., заступником начальника коледжу з навчальної роботи Шмельовим Ю.М., завідувачем відділення (деканом факультету) авіаційного транспорту, електроенергетики і управління Бойком С.М., методистами, викладачами та курсантами коледжу.

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ