Акредитація спеціальності «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів»

21 березня 2017 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету розпочала роботу експертна комісія з акредитації спеціальності 5.07010301 «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів», галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». Експертна комісія у складі голови експертної комісії Кіслова Олега Володимировича, кандидата технічних наук, доцента кафедри теорії авіаційних двигунів факультета авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та члена експертної комісії Задорожного Віктора Миколайовича, викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача-методиста, заступника директора з навчальної роботи предметної циклової комісії авіаконструкторських дисциплін Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка зустрілася з начальником льотного коледжу Головенським В.В., заступником начальника коледжу з навчальної роботи Шмельовим Ю.М., завідувачем відділення льотно-технічних спеціальностей Головатенко В.Ю., головою циклової комісії конструкції та експлуатації повітряних суден і двигунів Царенко А.О., викладачами, методистами та курсантами коледжу.

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ