Акредитація освітньо-професійної програми "Бухгалтерський облік"

14 травня 2019 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету розпочала роботу експертна комісія МОНУ з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бухгалтерський облік» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Експертна комісія, у складі голови експертної комісії Дубініної Марини Вікторівни, доктора економічних наук, професора, професора кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету та члена експертної комісії Назаревич Софії Петрівни, викладача вищої категорії, заступника директора з навчально-виховної роботи Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, зустрілася з начальником льотного коледжу Головенським В.В., заступником начальника коледжу з навчальної роботи Шмельовим Ю.М., завідувачем відділення економічних спеціальностей та загальноосвітньої підготовки Кравченко Н.В., методистами, викладачами та курсантами коледжу.

BИCHOBKИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ