Акредитація напряму підготовки «Облік і аудит»

20 березня 2017 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету розпочала роботу експертна комісія з чергової акредитації напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». Експертна комісія у складі голови експертної комісії Брадула Олександра Михайловича, доктора економічних наук, професора, професора кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Криворізького національного університету» та члена експертної комісії Шульги Світлани Володимирівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України  зустрілася з начальником льотного коледжу Головенським В.В., заступником начальника коледжу з навчальної роботи Шмельовим Ю.М., завідувачем відділення економічних спеціальностей Кравченко Н.В., головою циклової комісії (завідувачем кафедри) обліку і аудиту Пушкар О.І, викладачами, методистами та студентами коледжу. 

BИCHOBKИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ